Zpravodaj

Chcete být informování o probíhajících slevách a sezonních akcích? Registrujte se do zpravodaje zadáním emailové adresy:

 

Jak probíhá servis klimatizace?

Pravidelná kontrola klimatizace se provádí před a po skončení letní sezóny. U dobře udržované klimatizace je běžný roční únik média okolo 10% z celkového množství. Celková náplň u osobních aut je většinou 400-700g. Důležitá je také desinfekce.

Jak probíhá servis klimatizace? Více informací
 

Klimatizace

Kolik servis klimatizace stojí?

Nejčastější závady klimatizace Kompletní kontrolní a čistící program stojí 790 Kč.

Pokud není zaznamenán žádný úbytek chladícího média, je tato cena konečná. V případě doplnění chladícího média 3Kč/1g. U dobře udržované klimatizace je běžný roční únik média okolo 10% z celkového množství. Celková náplň u osobních aut je většinou 400-700g. Ultrazvuková dezinfekce klimatizace stojí 699 Kč.

Jak probíhá servis klimatizace?

Pravidelná kontrola klimatizace se provádí před a po skončení letní sezóny, připojením na servisní přístroj (plničku klimatizací), kde automaticky dojde postupně k těmto úkonům:
  1. odsátí náplně, oddělení nečistot a starého mazacího oleje, recyklace
  2. vakuování celého systému pro kontrolu těsnosti
  3. zpětné napuštění recyklovaného chladícího média
  4. případné doplnění chybějícího chladícího média a oleje na předepsanou úroveň

Opravy klimatizací

Jsme vybaveni speciálním nářadím s nímž dokážeme ve velmi krátké době opravit trubku popř. prasklou hadici v řádu stokorun,aniž by jste museli měnit celou soustavu za několik tisíc korun.

Nejčastější závady klimatizace

Během zimního období je nezbytně nutné minimálně jednou za měsíc zapnout klimatizaci, aby se promíchal usazený olej s médiem a řádně se promazal kompresor klimatizace. Pokud vyschnou těsnící ucpávky kompresoru, médium ze systému unikne a kompresor se při zapnutí zadře. Toto poškození je téměř neopravitelné a ceny nových kompresorů se pohybují v řádu 10 000 - 30 000Kč. K podobnému poškození dojde, pokud klimatizace nebyla dlouho čištěna. Je to podobné, jako když nebudete měnit olej v motoru. Pokud je množství náplně klimatizace výrazně nižší, než předepsané, dochází k nadměrnému zatížení kompresoru a jeho životnost se rapidně snižuje. Těmto závadám lze předejít pravidelnou údržbou.

Nechte si klimatizaci včas zkontrolovat, kontrola se vyplatí více, než koupě nového kompresoru!